Home > Xin Phép Xây Dựng- XPXD > XPXD c Dân-Quận 2

XPXD c Dân-Quận 2

Công trình: Nhà Phố

Địa chỉ: P.Bình Trưng D(ồng-Quận 2-TP.HCM

Phụ trách hồsơ: Arc. Thanh Dat

HotLine: 0978.158.285

XP (1)

Bản vẽ cấp phép xây dựng

XP (2)

Giấy phép xây dựng

XP (3)

Mặt sau GPXD

Giảm 100% phí xin phép

và 50% phí thiết kế khi nhận thi công

Xem Thêm Nhà Đẹp

XPXD Quận 2

Bản vẽ đã cấp phép- Quận 2 Chủ đầu tư: Nguyễn Hồng Hiền Phụ trách ...